Садржај на сајту тренутно није комплетан, хвала на разумевању.
#udimitrovgradu.rs

Сеоски туризам

Димитровград располаже бројним ресурсима за развој туризма. Уз укључивање привредних и ванпривредних чинилаца који имају интереса за развој туризма, ова привредна грана требалао би да постане један од носиоца развоја Општине. Важан производ будућег туризма , којим ће Димитровград да покаже своју орјентисаност према природи и одрживом развоју је рурални туризам. Рурални туризам би требао да допринесе очувању сеоске средине и културне баштине, али и да економски мотивише локално становништво да ту остане, стварајући услове за конфоран живот. Овакав вид туризма могао би умногоме допринети заштити природе односно аутохтоних врста флоре и фауне, али и обезбедити средства за развој и улагање у село.

Највећа вредност одмора у селима је нетакнута природа, чист ваздух, чиста вода, здрава храна и традиционална гостољубивост наших домаћина. Велики број села налази се у близини вредних кулурно-историјских споменика које туристи могу организовано посетити. Изузетну културну вредност имају и грађевине традиционалне архитектуре, са карактеристикама подручја као и производи старих заната и ручне радиности, кроз које се најбоље упознаје богато наслеђе народа. Боравак у нашим селима пружа туристима могућност за шетње, рекреацију, бављење спортом, организоване обиласке оближњих природних и антропогених споменика, као и разних изложба и ликовних колонија које се организују у окружењу уз могућност лова, риболова, јахања, планинарења, вожње бицикла, брања шумских плодова и лековитог биља и других рекреативно-забавних активности у природи .

Села