Спортско туристички центар Димитровград

Музејска збирка

Материјално културно наслеђе димитровградског краја сакупља се, обрађује и чува у Завичајној музејској збирци при Народној библиотеци “ Детко Петров” у Димитровграду.

Сакупљачи старина били су ентузијасти који су прикупљали материјал по околним селима-првенствено народну ношњу, керамичке и дрвене посуде.

Вршени су и први обиласци терена и евидентирање археолошких локалитета. Почев од 1983. године у Музејској збирци ради прво стручно лице-дипломирани археолог Весна Николов.

http://www.nbdimitrovgrad.rs/Zavicajna-muzejska-zbirka.php