Спортско туристички центар Димитровград

Цркве и Манастири

У околини Димитровграда се налазе бројене цркве и манастири. Оне одсликавају богато културно наслеђе овог краја.