Спортско туристички центар Димитровград

Петрлашка пећина

 Петрлашка пећина је у ствари систем пећина на јужном ободу крашког Одоровачког поља, у рејону Забрђа.

Удаљена је од града око 12 км северно, пут је 10 км асфалтни и 2 км земљани

Одоровачко поље је највеће крашко поље Источне и Југоисточне Србије.

Дугачко је 7 км, а широко око 4,5 км. То је пространо и релативно равно поље које уоквирују нижи кречњачки гребени и Видлич. Нагнуто је у правцу југозапада и југа. Дном поља отиче понорница – Одоровачка река. Најнижи део поља ограничен је крашком површи на којој има типичних крашких облика, а нарочито пространих вртача и увала.

Та се крашка површ протеже у правцу запада као дугачка скаршћена долина Тепош, која након десетак км избија у Пиротску котлину. Њоме је највероватније отицало неогено језеро Одоровачког поља. Правац тока воде из поља одржао се до данас. Воде Одоровачког поља и данас избијају у долини Нишаве.

На јужном ободу Одоровачког поља има подземних крашких облика, који су стварани за време језерске фазе крајем плиоцена. Међу тим облицима најпознатија и најзначајнија је Петрлашка пећина. То је бисер природе, са богатим пећинским накитом, нажалост недовољно проучен и недовољно искоришћен. Уз мања улагања може постати стециште љубитеља спелеологије и природних лепота. У близини се налазе Смиловска језера (око 2 км), као и манастири Света Петка и Свети Кирик и Јулита.