Спортско туристички центар Димитровград

Смиловска језера

Језера Сават 1 и Сават 2 су вештачке акумулације направљене у рејону Забрђа, у крашкој Одоровачко-смиловској котлини (на око 700 м надморске висине) у близини села Смиловци, па су познатија као Смиловска језера.

Од Димитровграда су удаљена око 12 км северно и до њих води асфалтни пут.

Власништво су Земљорадничке задруге „Сточар” из Димитровграда.

Направљена су 1979., односно 1985. године у циљу мелиорације поменутог крашког поља, односно одводњавања у пролеће и наводњавања у лето и јесен. Површина Савата 1 је око 5,3 ха, са акумулацијом од 83.000 м 3 воде и највећом дубином од 6 м, а површина Савата 2 је око 22 ха, са акумулацијом од 420.000 м 3 воде и највећом дубином од 6 м.