Спортско туристички центар Димитровград

Кањон реке Јерме

Река Јерма (Суковска река) је лева притока Нишаве укупне дужине 72 км. Извире источно од Власинског језера, где њен изворишни крак чини Вучја река.

После 17 км она прелази у предео Знепоље у Бугарској (позната и под под називом Трнска река), па преко бугарске територије тече 27 км, затим се враћа у Србију код села Петачинци у димитровградској општини и тече углавном према северу око 28 км све до улива у Нишаву код села Сукова (11 км од Димитровграда).

Клисура реке Јерме настала је током терцијера после регресије сенонског мора (пре око 65 милиона година) и сложених дуготрајних промена иницијалног палеорељефа. Формирање данашње визуре одиграло се је у послејезерској, плиоценско-плеистоценској фази као последица комбинованог дејства тектонских активности, водене ерозије, денудације и крашких процеса. Тада је настала и река Јерма.

У рејону Дерекула корито Јерме је у проширењима широко, а у клисури врло уско. Вода кроз клисуру тече уз јаку хуку, пробија се поред огромних блокова или се са њих стропоштава, ковитла и пени. У ширем делу корита дубина бистре воде лети износи неколико десетина сантиметара, а у клисури местимично око два метра. У време топљења снега и јаких киша водостај је знатно виши.

Пробијајући се кроз Гребен планину (1337 м) и Влашку планину (1442 м), Јерма гради два горостасна кланца које мештани називају Одоровско и Влашко ждрело, са странама високим 300-400 м и ширином 10-30 м. Кланци су све до 1927. године били потпуно непролазни. Тада је за потребе рудника каменог угља „Ракита” кроз клисуру пробијена траса железнице уског колосека. Рудник је затворен шездесетих година прошлог века, а седамдесетих је уместо пруге направљен асфалтни пут.