Спортско туристички центар Димитровград

Стара планина

Стара планина је део планинског система Балкан (тур. планина ), који се простире делимично у Србији и већим делом у Бугарској, дуг је око 600 км, широк око 30 – 50 км.

Пружа се од Старе Планине на западу до Црног мора на истоку и представља продужетак Јужних Карпата.

Дели се на Западни (до Искра), Средњи (до Шипке) и Источни Балкан (до Црног мора). Највиши врхови су: Ботев 2376 м, Вежен 2198 м, Миџор 2169 м, а најважнији превој је Шипка 1326 м.

Стара планина је уобичајени назив за северо-западни део планине Балкан. То је планински венац у источном делу Републике Србије, на српско-бугарској граници и припада Карпатско-Балканском планинском систему. Највиши врх је Миџор 2169 м, остали важнији врхови су Голема чука 1961 м, Вражја глава 1938 м, Сребрна глава 1933 м, и др.; превоји Кадибогаз 928 м, и Св. Никола 1380 м, преко којих воде путеви у Бугарску.

Претежно под вегетацијом, углавном пашњацима; важан сточарски рејон; рудно богатство (рудници мрког угља Вршка Чука и др.). Региону Старе планине гравитирају четири општине у Републици Србији: Зајечар, Књажевац, Пирот и Димитровград. Регион Старе планине је заштићено подручје прве категорије и има статус парка природе. Приоритетно је подручје за развој туризма у Републици Србији.

Подручје Старе планине у општини Димитровград познато је под именом Висок. Обухвата територију од 113,68 км 2 са осам села: Влковија, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Изатовци, Каменица, Сенокос, Бољевдол и Браћевци. Кроз Висок протиче река Височица, која извире у Бугарској, а пуни водом акумулацију Завојског језера (општина Пирот). Висок има велики потенцијал за развој сточарства и производњу здраве хране.

Због бујне вегетације, чистог ваздуха, здраве хране, великог богатства биљних и животињских врста (од којих су многе ендемске), димитровградски део Старе планине има велики потенцијал за развој планинског, ловног, сеоског и зимског туризма. Генералним планом Републике Србије за развој туризма на Старој планини предвиђена је изградња ски стаза и пратећих објеката код села Каменица и Сенокос.