Спортско туристички центар Димитровград

Сајам балканског агробиодиверзитета и сеоског наслеђа

Сајам балканског агробиодиверзитета  и сеоског наслеђа је традиционална манифестација која има за циљ да промовише балканске аутохтоне расе домаћих животиња, истакне њихов научни, економски и еколошки значај и њихову везу са традицијом села као и да подстакне прекограничну сарадњу на плану очувања агробиодиверзитета, сеоског наслеђа и развоја села.

Сајам редовно окупља представнике локалних удружења и задруга, нучних, образовних и истраживачких институција, локалне и регионалне занатлије, музичке фолклорне групе из Србије, Бугарске и Македоније и редовно јавности представља балканске расе домаћих животиња чиме је ова манифестација јединствена у овом делу Европе.

Датум одржавања:  21. септембра на дан општине Димитровград.

Организатор: Општина Димитровград, Спортско туристички центар Димитровград