Спортско туристички центар Димитровград

Бачево

Етно дом "Село Бачево"

Мирча Сотиров

Број соба/број лежаја 4/6

категорија (**) две звездице

064/2247249

https://www.facebook.com/Etno-dom-selo-Ba%C4%8Devo-139062853223565/?ref=page_internal