Спортско туристички центар Димитровград

Радејна

Етно кућа и ресторан “Панчина кавена“

Георгијев Василије

Број соба/лежаја: 15/30

Категорија:III , (*) једна звездица

Телефон: 060/ 1671792
pancinamala@yahoo.com