Спортско туристички центар Димитровград

Лукавица

Домаћинство “Цветков“

Цветков Ивица

Број соба/лежаја: 2/6

Категорија:II , (**) две звездице

Телефон: 069/3638177
anacvetkov78@gmail.com